Billeder

KFUM- spejderne i Vivild er i februar måned 2014 gået i gang med at ombygge og renovere Spejdergården, så den ikke alene kan tjene som et moderne og godt sted for spejderne, men desuden kan anvendes til øvrige aktiviteter for områdets børn og unge, Det kan f.eks. være daginstitutioner, dagpleje, børnehave, SFO, borgerforeningen mv.

Bygningen, der oprindeligt var en staldbygning, blev ca. 1980 indrettet til spejderformål. Den trænger nu kraftigt til en modernisering, hvilket i høj grad vil ske. Alt indvendigt fjernes og erstattes af nyt: Gulve med topisolering, isolerede vægge, nye skillevægge mellem rum som sal, toiletter, køkken, opholdsrum, depot-, teknik- og lederrum.

Under ”Projekt Spejdergård for alle” kan du klikke ind og se en beskrivelse af projektet, hhv. hvem der har sponsoreret det.

I undermenuerne til denne side, kan du følge udviklingen af projektet. Der vil løbende blive lagt nye billeder ind, så der hele tiden er mulighed for at følge hvordan arbejdet skrider frem. Du kan også klikke på nedenstående links.

Februar – April 2014    http://vivild.kfumspejderne.dk/?page_id=324

Maj 2014   http://vivild.kfumspejderne.dk/?page_id=463