Projektbeskrivelse

1. Projekttitel

Projekt Spejdergård for Alle

2. Oplysninger om Ansøger

KFUM spejderne i Vivild har eksisteret i 70 år, og har en solid og erfaringsrig tilgang til lærerige og sunde aktiviteter for børn og unge.

KFUM- spejderne i Vivild ejer Århusvej 41A, Vivild, som består af ca. 275 m2 bygning, samt ca. 4000 m2 grønt område med træer, bålplads og hytte.

Bygningen er indrettet i ca. 1980 til spejderformål, og har tidligere været staldbygning til en gård.

 

3. Formålet med projektet

Projektet skal skabe et samlingssted, som giver plads til aktiviteter både ude og inde for Vivild og omegns børn og unge.

Vi ønsker med projektet at skabe et sted, og et frirum, hvor byen børn og unge kan være i centrum for de begivenheder, arrangementer og aktiviteter der skal finde sted, uanset om man er til sport, musik, kreative aktiviteter eller stille samvær.

Vi mener at vi herved kan skabe et forum for fællesskab og sammenhold ikke blot for Vivilds borgere, men for hele Langhøjskolens skoledistrikt – hvilket udgør ca. 1600 indbyggere. Vi kan derved fremme vort områdes udvikling og skabe rammer for en fremadrettet tilstrømning til lokalområdet

 

4. Baggrund for projektet, projektets relevans og målgruppe

Projektets målgruppe er Vivild og omegns børn og unge samt deres familier, og alle der allerede tilbyder aktiviteter og arrangementer for disse.

Baggrunden for projektet er, at vi som KFUM-spejdere har mange års erfaring med aktiviteter til børn og unge, og at vi på nuværende tidspunkt råder over nogle faciliteter, som vi gerne vil åbne op for hele lokalbefolkningen – ikke blot for de som ønsker at gå til spejder.

Vores udeareal ligger omsluttet af træer og ligger som en lille oase i udkanten af Vivild by. Der er en etableret bålplads, og en lille hytte. Vores indearealer er på nuværende tidspunkt indrettet til spejderformål med fællesområde, grupperum, toiletter og et køkken. Bygningen er tilsluttet fjernvarme.

Selvom Grundbygningen er i god stand er gulvkonstruktionen mere eller mindre faldet sammen, samtidig med at ruminddelingen er upraktisk til fremtidens formål. De eksisterende skillevægge er derudover i dårlig forfatning og brandfarlige.

Vort ønske om at åbne vore faciliteter op for hele lokalbefolkningen og derved skabe grobund for fællesskabsdannende aktiviteter kræver imidlertid en gennemgående renovering af de indvendige lokaler, så de kan leve op til nutidens standarder og regler, samt tilbyde fleksibel indretning.

Projektet er yderst relevant for vort område, da vi har behov for et sted hvor vore børn og unge kan være i centrum, og hvor alle de gode lokale kræfter får muligheden for at få rammer til at lave aktiviteter, som på nuværende tidspunkt må foregå rundt om i området, i lokaler, som egentlig ikke er indrettet til formålet.

Vi har som Spejderorganisation god erfaring i at skabe aktiviteter der samler Vivild/Gjesing/Nørager/Lystrup-området, bl.a. i form af vort årlige loppemarked, som afholdes på Langhøjskolen, og som trækker mange mennesker til fra hele Djursland, og som alene løber af stablen ved mange frivillige hænders hjælp.

Vi holdt senest i sommeren 2011 vores 70 års jubilæum i Spejdergården, hvilket også trak mange mennesker til, og det var netop de mange roser vi fik fra lokalbefolkningen over vores engagement og faciliteter ved denne lejlighed, som satte skub i planer, som egentlig har været i støbeskeen længe – nemlig at skabe en fremtidens Spejdergård – En spejdergård for Alle

 

5. Detaljeret beskrivelse af projektets aktiviteter

Projektet består i sin helhed af en gennemgående renovering af Spejdergårdens indvendige faciliteter, der kan opdeles som følger:

 • Nedbrydning af eksisterende skillevægge
 • Opbrydning af eksisterende gulv, samt udgravning til isolerin og frihøjde på min. 250 cm.
 • Bortskaffelse af nedbrydningsaffald
 • Isolering af gulv
 • Kloakering
 • Nedlægning af gulvvarme og støbning af nyt gulv
 • Etablering af nye murede skillevægge
 • El, VVS og sanitet incl. handicaptoilet
 • Ny gulvbelægning
 • Maling
 • Flytning og modernisering af køkken
 • Nye inderdøre, lamper og evt. hvidevarer.

6. Hvordan forventes det at projektet formidles

Hjemmeside:

Under selve renoveringen ønsker vi at oprette en hjemmeside der oplyser om vores mission, vore visioner, og forløbet af projektet.

Vi forestiller os at lægge billeder ud løbende på byens hjemmeside, som projektet skrider frem.

Skiltning:

Der ønskes opstillet permanent skiltning til Spejdergården, og under projektet forventer vi- pga. vores gode placering ved indkørslen til Vivild, at skilte ved vejen med projektet og evt. dets sponsorer.

Vi ønsker herved allerede ved starten af projektet at signalere at der er tale om et fællesprojekt for lokalområdet.

Medier:

Vi vil gennem de lokale medier; være sig lokalaviser og radio forsøge at formidle vort projekt, og når renoveringen er gennemført forestiller vi os, at annoncere ved ophængning af plakater o.l. i lokalområdet ved eksempevis skole, børnehave dagplejerne, købmænd osv

 

7. Forventet effekt af projektet

Når renoveringen af Spejdergården er gennemført vil vi åbne op for området, og gøre det til faciliteter som alle borgere kan låne til gennemførelse af aktiviteter for lokalområdets børn og unge.

Vi vil tilbyde områdets daginstitutioner – dagpleje,børnehave, SFO o.a. at de kan bruge området i dagtimerne.

Borgerforeningen, idrætsforeningen og andre foreninger vil også kunne gøre brug af faciliteterne, og vi vil i et omfang også selv lave arrangementer for byens borgere.

Ud over at vi i de nye lokaler vil fortsætte vort spejderarbejde, og selvfølgelig afholde vores årlige loppemarked, forestiller vi os, at der bliver givet rum til en lang række andre aktiviteter.

Dette kunne være:

Dukketeater

Legestue

Børnefødselsdage

Kreative værksteder

Musiske værksteder

Foredrag

Børnefester for områdets børn?

Spille turneringer

Historiefortælling

Bålaftner /Mad over bål-dage

Gaderundbold

Osv.

Vores forventning for projektet er, at vi kan skabe større fællesskabsfølelse i området, og skabe en bredere vifte af tilbud, især blandt byens børn og unge, og at vi derved kan skabe grobund for en fremtidig positiv udvikling.

”Spejdergård for Alle” skal være noget som mulige tilflyttere får fortalt som en styrke ved at flytte til området.